Kontakt: ukk@mska.net

Koledar aktivnosti

UKK letni koledar

Legenda: Vpisni roki in Pričetki tečajev Roki za članarino. Datumi klubskih terminov so poudarjeni. Imena periodičnih seminarjev in turnirjev so v kursivu.

2023: Pomembni klubski in izvenklubski termini 

J A N U A R
9.1. Prvi trening Začetnega tečaja karateja
10.1. Seja Emeskai Akademije SEA
 15.1. Članarina – ROK za 1. letni obrok
31.1. Zadnji dan VPISA v Novoletni začetni tečaj
F E B R U A R
7.2. Seja Emeskai Akademije SEA
24.2. Rok za prijavo na Velikonočni Emeskai seminar EE, Berlin, 10.-15.4.
M A R E C
8.3. Seja Emeskai Akademije SEA
15.3. Članarina – ROK za 2. letni obrok
A P R I L
11.4. Seja Emeskai Akademije SEA
10.-15.4. Mednarodni MSKAI velikonočni seminar&turnir EE, BERLIN
(6.-Dan, testi do 1. st.)
M A J
9.5. Seja Emeskai Akademije SEA
22.5. Prijavni ROK za Sprejemno testiranje
22.5. Rok za prijavo na Akademski zbor Sekcija Nemčija (AM), Darmstadt, 20.-22.6.
25.5. Rok za prijavo na Medn. poletno šolo CC, Letovice, Češka,
1.- 8.7., za vse generacije
J U N I J
5.6. Pomladno sprejemno testiranje
6.6. Rok za prijavo na Mednarodni Adria seminar AA, Lošinj,
30.9.-8.10., za nosilce pasov 6.-Dan
6.6. Seja Emeskai Akademije SEA
15.6. Zadnji ROK za naknadno prijavo in ZBOR prijavljenih za
Medn. poletno šolo CC, Letovice, MSKAI-Češka
20.-22.6 Akademski zbor Sekcija Nemčija (AM), Darmstadt
P O Č I T N I C E Tedenski poletni treningi fight-fitness (samoobrambne veščine) v naravi (kraj/dan/ura se dogovori): 1.7.-31.8.
J U L I J
1.-8.7. MSKAI Češka: Medn. poletna šola
(vse generacije, testi od 12. do 7. st.)
22.-29.7. Medn. poletna sola 12-7 (vsi pasovi)
22.-29.7. Kido kamp (seminar za otroke in starše)
S E P T E M B E R
4.9. Pričetek rednih treningov
4.9.-16.10. VPIS v JESENSKI začetni tečaj karateja
5.9. Seja Emeskai Akademije SEA
6.9. Zadnji ROK za prijave za Medn. seminar AA, Lošinj
30.9.-8.10. Mednarodni Adria seminar + Turnir, AA, Lošinj
(6.-D., testi do 1. pasu, Dan promocija ter licenciranje instruktorjev)
18.9. Začetek JESENSKEGA pred-tečaja
18.9. Info-meeting nova gen. (po treningu)
O K T O B E R
10.10. Seja Emeskai Akademije SEA
15.10. Članarina – ROK za 3. letni obrok
16.10. Naknadni VPIS v JESENSKI začetni tečaj karateja
16.10. Začetek JESENSKEGA tečaja
N O V E M B E R
7.11. Seja Emeskai Akademije SEA
13.11. Prijavni ROK za Sprejemno testiranje
27.11.-30.11. Jesensko sprejemno testiranje (gen. jesen 2023)
D E C E M B E R
7.12. Prijavni ROK za Jesensko šolo
12.12. Seja Emeskai Akademije SEA
16.+17.12. Jesenska šola (vse gen.) + Zaključna fešta 2023