Kontakt: ukk@mska.net

Koledar aktivnosti

UKK letni koledar

Legenda: Vpisni roki in Pričetki tečajev Roki za članarino. Datumi klubskih terminov so poudarjeni. Imena periodičnih seminarjev in turnirjev so v kursivu.

2022: Pomembni klubski in izvenklubski termini 

J A N U A R
11.1 Seja Emeskai Akademije SEA
 15.1. Članarina – ROK za 1. letni obrok
F E B R U A R
7.2. Seja Emeskai Akademije SEA
21.2. Pričetek VPISA v POMLADNI Začetni tečaj karateja
M A R E C
7.3. Prvi trening Začetnega tečaja karateja
8.3. Seja Emeskai Akademije SEA
11.3. Rok za prijavo na Velikonočni Emeskai seminar EE, Berlin, 18.-23.4.
15.3. Članarina – ROK za 2. letni obrok
A P R I L
7.4. Seja Emeskai Akademije SEA
18.-23.4. Mednarodni MSKAI velikonočni seminar&turnir EE, BERLIN
(6.-Dan, testi do 1. st.)
M A J 
17.5. Seja Emeskai Akademije SEA
23.5. Prijavni ROK za Sprejemno testiranje
23.5. Rok za prijavo na Akademski zbor Sekcija Nemčija (AM), Darmstadt, 21.-23.6.
26.5. Rok za prijavo na Medn. poletno šolo CC, Letovice, Češka,
3.- 10.7., za vse generacije
J U N I J
6.6. Pomladno sprejemno testiranje
6.6. Rok za prijavo na Mednarodni Adria seminar AA, Lošinj,
24.9.-2.10., za nosilce pasov 6.-Dan
7.6. Seja Emeskai Akademije SEA
16.6. Zadnji ROK za naknadno prijavo in ZBOR prijavljenih za
Medn. poletno šolo CC, Letovice, MSKAI-Češka
22.-24.6 Akademski zbor Sekcija Nemčija (AM), Darmstadt
P O Č I T N I C E Tedenski poletni treningi fight-fitness (samoobrambne veščine) v naravi (kraj/dan/ura se dogovori): 1.7.-31.8.
J U L I J
2.-9.7. MSKAI Češka: Medn. poletna šola
(vse generacije, testi od 12. do 7. st.)
23.-30.7. Medn. poletna sola 12-7 (vsi pasovi)
23.-30.7. Kido kamp (seminar za otroke in starše)
S E P T E M B E R
5.9. Pričetek rednih treningov
5.9.-30.9. Pred-VPIS v JESENSKI novi tečaj karateja
6.9. Seja Emeskai Akademije SEA
9.9. Zadnji ROK za prijave za Medn. seminar AA, Lošinj
24.9.-2.10. Mednarodni Adria seminar + Turnir, AA, Lošinj
(6.-D., testi do 1. pasu, Dan promocija ter licenciranje instruktorjev)
30.9. Zadnji dan VPISA v Jesenski začetni tečaj
O K T O B E R
10.10. Prvi trening JESENSKEGA začetnega tečaja
10.10. Info-meeting nova gen. (po treningu)
11.10. Seja Emeskai Akademije SEA
15.10. Članarina – ROK za 3. letni obrok
24.10. Prijavni ROK za Sprejemno testiranje
N O V E M B E R
8.11. Seja Emeskai Akademije SEA
21.11. Jesensko sprejemno testiranje (gen. jesen 2022)
D E C E M B E R
8.12. Prijavni ROK za Jesensko šolo
13.12. Seja Emeskai Akademije SEA
17.+18.12. Jesenska šola (vse gen.) + Zaključna fešta 2022