Kontakt: ukk@mska.net

Koledar aktivnosti

UKK letni koledar

Pozor! Novi urnik trenigov / koledar aktivnosti bo sporočen po razpisu novega začetnega tečaja.

Legenda: Vpisni roki in Pričetki tečajev Roki za članarino. Datumi klubskih terminov so poudarjeni. Imena periodičnih seminarjev in turnirjev so v kursivu.

 

2020: Pomembni klubski in izvenklubski termini 

J A N U A R
8.1. Seja Emeskai Akademije SEA
 15.1. Članarina – ROK za 1. letni obrok
F E B R U A R
5.2. Seja Emeskai Akademije SEA
10.2. Info-meeting nova gen. (po treningu)
24.2. Pričetek VPISA v POMLADNI Začetni tečaj karateja
M A R E C
9.3. Prvi trening Začetnega tečaja karateja
9.3. Rok za prijavo na Velikonočni Emeskai seminar EE, Berlin, 12.-18.4.
11.3. Seja Emeskai Akademije SEA
15.3. Članarina – ROK za 2. letni obrok
A P R I L
8.4. Seja Emeskai Akademije SEA
12.-18.4. Mednarodni MSKAI velikonočni seminar&turnir EE, BERLIN
(6.-Dan, testi do 1. st.)
30.4. Rok za prijavo na Akademski zbor Sekcija Nemčija (AM), Darmstadt, 31.5.-1.6.
M A J 
13.5. Seja Emeskai Akademije SEA
18.5. Prijavni ROK za Sprejemno testiranje
21.5. Rok za prijavo na Medn. poletno šolo CC, Letovice, Češka,
4.- 12.7., za vse generacije
31.5-1.6 Akademski zbor Sekcija Nemčija (AM), Darmstadt
J U N I J
1.6. Pomladno sprejemno testiranje
8.6. Rok za prijavo na Mednarodni Adria seminar AA, Lošinj,
26.9.-4.10., za nosilce pasov 6.-Dan
8.6. Zadnji ROK za naknadno prijavo in ZBOR prijavljenih za
Medn. poletno šolo CC
, Letovice, MSKAI-Češka
17.6. Seja Emeskai Akademije SEA
P O Č I T N I C E Tedenski poletni treningi fight-fitness (samoobrambne veščine) v naravi
(kraj/dan/ura se dogovori): 25.6.-31.8.
J U L I J
4.-12.7. MSKAI Češka: Medn. poletna šola
(vse generacije, testi od 12. do 7. st.)
A V G U S T
1.-8.8. Medn. poletna sola 12-7 (vsi pasovi)
1.-8.8. Kido kamp (seminar za otroke in starše)
S E P T E M B E R
3.9. Pričetek rednih treningov
7.9.-14.9. Pred-VPIS v JESENSKI novi tečaj karateja
9.9. Seja Emeskai Akademije SEA
10.9. Zadnji ROK za prijave za Medn. seminar AA, Lošinj
14.9. Prvi trening JESENSKEGA začetnega tečaja
26.9.-4.10. Mednarodni Adria seminar + Turnir, AA, Lošinj
(6.-D., testi do 1. pasu, Dan promocija ter licenciranje instruktorjev)
28.9. Zadnji dan VPISA v Jesenski začetni tečaj
O K T O B E R
14.10. Seja Emeskai Akademije SEA
12.10. Info-meeting nova gen. (po treningu)
15.10. Članarina – ROK za 3. letni obrok
22.10. Prijavni ROK za Sprejemno testiranje
N O V E M B E R
9.11. Jesensko sprejemno testiranje (gen. jesen 2020)
11.11. Seja Emeskai Akademije SEA
D E C E M B E R
3.12. Prijavni ROK za Jesensko šolo
12.+13.12. Jesenska šola (vse gen.) + Zaključna fešta 2020
16.12. Seja Emeskai Akademije SEA