Kontakt: ukk@mska.net

Koledar aktivnosti

UKK letni koledar

Legenda: Vpisni roki in Pričetki tečajev Roki za članarino. Datumi klubskih terminov so poudarjeni. Imena periodičnih seminarjev in turnirjev so v kursivu.

 

2019: Pomembni klubski in izvenklubski termini 

J A N U A R
3.1. Pričetek VPISA v NOVOLETNI Začetni tečaj karateja
9.1.
Seja Emeskai Akademije SEA
14.1. Prvi trening  Začetnega tečaja karateja
 15.1. Članarina ROK za 1. letni obrok
F E B R U A R
12.2.
Seja Emeskai Akademije SEA
14.2. Info-meeting nova gen. (po treningu)
25.2. Prijavni ROK za Sprejemno testiranje
M A R E C
7.3.
Pomladno sprejemno testiranje (novoletna gen.)
12.3.
Seja Emeskai Akademije SEA
15.3. Članarina ROK za 2. letni obrok
21.3. Rok za prijavo na Velikonočni Emeskai seminar EE, Berlin, 22.-28.4.
A P R I L
9.4. Seja Emeskai Akademije SEA
22.-28.4. Mednarodni MSKAI velikonočni seminar&turnir EE, BERLIN (6.-Dan, testi do 1. st.)
M A J 
10.5.
Rok za prijavo na mednarodni Zbor Emeskai Akademije, AZ (Akademie-Zusammenkunft), Darmstadt, 3.-5.6. za vse člane akademije in članske kadidate
14.5. Seja Emeskai Akademije SEA
21.5. Rok za prijavo na Medn. poletno šolo CC, Letovice, Češka, 29.6.- 6.7., za vse generacije
J U N I J
6.6. Rok za prijavo na Mednarodni Adria seminar AA, Lošinj,23.-1.10., za nosilce pasov 6.-Dan
8.-10.6. Zbor Emeskai Akademije AZ, (Akademie-Zusammenkunft), Darmstadt (medn. strokovno-didaktični simpozij)
9.6. Zadnji ROK za naknadno prijavo in ZBOR prijavljenih za Medn. poletno šolo CC, 29.6.-6.7., Letovice, MSKAI-Češka
18.6. Seja Emeskai Akademije SEA
P O Č I T N I C E Tedenski poletni treningi fight-fitness (samoobrambne veščine) v naravi (kraj/dan/ura se dogovori): 24.6.-31.8.
J U L I J
1.-8.7. MSKAI Češka: Medn. poletna šola + turnir, CC, Letovice (vse generacije, testi do 1.st.)
A V G U S T
27.7.-3.8. MSKAI Nemčija: Medn. poletni tabor + turnir, BB, Wiesbaden (vse generacije, testi do 1. st.)
S E P T E M B E R
2.9. Pričetek rednih treningov
2.9.-9.9. Pred-VPIS v JESENSKI novi tečaj karateja
9.9. Zadnji ROK za prijave za Medn. seminar AA, Lošinj
9.9. Prvi trening JESENSKEGA začetnega tečaja
10.9. Seja Emeskai Akademije SEA
23.9. Zadnji dan VPISA v Jesenski začetni tečaj
28.9.-5.10. Mednarodni Adria seminar + Turnir, AA, Lošinj (6.-D., testi do 1. pasu, Dan promocija ter licenciranje instruktorjev)
O K T O B E R
12.10.
Seja Emeskai Akademije SEA
15.10. ČlanarinaROK za 3. letni obrok
11.10. Info-meeting nova gen. (po treningu)
22.10. Prijavni ROK za Sprejemno testiranje
N O V E M B E R
4.11.. Jesensko sprejemno testiranje (gen. jesen 2019)
12.11. Seja Emeskai Akademije SEA
D E C E M B E R
2.12. Prijavni ROK za Jesensko šolo
14.+15.12. Jesenska šola (vse gen.) + Zaključna fešta 2019
17.12. Seja Emeskai Akademije SEA