Kontakt: ukk@mska.net

Članarina

VSESTRANSKO NAJPRIMERNEJŠA V MESTU:

Članski status – ugodnosti

 • Za naše članice in člane so vsi trenažni tečaji od začetnika do mojstra GRATIS.
 • Članstvo v UKK je (a) prepogoj za udeležbo ali pa (b) pogoj za popust pri seminarninah oz. startninah na vseh izvenklubskih seminarjih oz. tekmovanjih, vključno z mednarodnimi.
 • Člani UKK imajo popuste pri kolektivnih nabavah opreme.
 • Članski status v UKK se pridobi s poravnano članarino (več spodaj).
 • Poravnana članarina je razvidna iz vnosa v članskem kartončku, ki ga je treba imeti vedno pri sebi (zataknjen v ovitek Trenažnega certifikata, stalno shranjen v nepremočljivem žepu športne torbe) in ga predložiti na zahtevo vodje tečaja, skupine ali kluba.
 • Brez potrejene članarine v članskem kartončku ni možna udeležba na treningu niti koriščenje drugih članskih ugodnosti.
 • POZOR: Članarina ni “trenirnina”, to je, ni povezana s frekvenco udeležbe na treningih ali/in seminarjih.

Mesečna članarina

 • Članarina znaša 40 EUR/mesec.
 • Mesečna članarina se poravna vnaprej do 5. v tekočem mesecu.
 • Po 5. t.m. zapade dodatno še 10 EUR zamudnine.
 • Enak dodatek 10 EUR  se obračuna, če ni bila poravnana članarina za predhodni mesec.
 • Ugodna alternativa mesečni je letna članarina, ki se poravnava v tretjinskih obrokih, katerih višina se ravna po dotedanjem članskem statusu in po upoštevanju plačilnega roka.

Članarina *

Dostop na trening je možen le s poravnano članarino! Vendar članarina ni trenirnina, torej ni odvisna od dejanske udeležbe na treningih.

MESEČNA redna članarina
 • Mesečna članarina znaša 40 EUR/mesec (kar znese letno skupno 480 EUR).

  • Poravnava se vnaprej do 5. v tekočem mesecu ali do termina vpisa oz. pred začetkom treninga.
  • Po 5. v t.m. (ali po prvem treningu) zapade dodatno še 10 EUR zamudnine
  • Enak dodatek 10 EUR se obračuna, če ni bila poravnana članarina za predhodni mesec.
 • Ugodnejša alternativa mesečni je do preko 50% nižja letna članarina, ki se poravnava v tretjinskih obrokih.
 • Višina tretjinskih obrokov članarine se ob plačilu ravna:
  • po članskem statusu (začet, obnovljen oz. neprekinjen, glej tabelo in legendo spodaj)
  • po času plačila (pred ali po roku oz. po zamudnem roku, glej tabelo in legendo spodaj)

LETNA članarina se poravnava v tretjinskih obrokih!

Višina tretjinskih obrokov letne članarine v EUR glede na (a) članski status in (b) pridrževanje plačilnih rokov

1/3 Obrok (a) Članski status  (b) Čas plačila Letno
(1) 70 €
začetni/ obnovljen pravočasno PRED rednim rokom4) 210 €
(2) 80 €
začetni/ obnovljen zamujeno PO rednem roku
240 €
(3) 80 €
neprekinjen  pravočasno PRED rednim rokom 240 €
(4) 90 €
začetni/ obnovljen naknadno po NAKNADNEM roku 270 €
(5)  90 €
neprekinjen zamujeno Po rednem roku 270 €
(6) 100 €
neprekinjen naknadno po NAKNADNEM roku 300 €

Legenda k tabeli:

 1. Začetni članski status, (1), (2) in (4) imajo novinke in novinci za tretjino leta, ko so se vpisali v klub.
 2. Obnovljen članski status,(1), (2) in (4) pomeni, da je bil najmanj en predhodni obrok članarine izpuščen.
 3. Neprekinjen članski status, (3), (5) in (6), pomeni, da je bil predhodni obrok letne članarine poravnan.
 4. Redni roki za poravnavo 1/3  letne članarine so: 15. januar., 15. marec in 15. oktober za tekoče leto.
 5. NAKNADNI roki so praviloma 10 dni kasneje, to je: 25. januar, 25. marec in 25. oktober tekočega leta.

[/wptabs]

(Kdaj je naslednji vpis?)