Kontakt: ukk@mska.net

Koledar aktivnosti

UKK letni koledar

Legenda: Vpisni roki in Pričetki tečajev Roki za članarino. Datumi klubskih terminov so poudarjeni. Imena periodičnih seminarjev in turnirjev so v kursivu.

 

2017: Pomembni klubski in izvenklubski termini 

J A N U A R
15.1. Članarina ROK za 1. letni obrok
16.+17.1.
 Trenažni meeting vseh članic/članov
F E B R U A R
M A R E C
1.3. Pričetek REDNEGA VPISA v POMLADNI novi tečaj karateja
13.3. Prvi trening POMLADNEGA rednega tečaja karateja
15.3. Članarina ROK za 2. letni obrok
16.3. Rok za prijavo na MSKAI velikonočni seminar EE, Berlin, 17.-22.4.
A P R I L
17.-22.4. Mednarodni MSKAI velikonočni seminar&turnir EE, BERLIN (6.-Dan, testi do 1. st.)
M A J 
4.5. Rok za prijavo na Zbor Emeskai Dan Akademije, AZ, Darmstadt, 3.-5.6. za vse člane akademije in članske kadidate
22.5. Rok za prijavo na Medn. poletno šolo CC, Letovice, Češka, 2.- 9.7., za vse generacije
J U N I J
3.-5.6. Zbor Emeskai Dan Akademije AZ, Darmstadt (medn. strokovno-didaktični simpozij)
6.6. Rok za prijavo na Mednarodni Adria seminar AA, Lošinj, 23.-1.10., za nosilce pasov 6.-Dan
9.6. Zadnji ROK za naknadno prijavo in ZBOR prijavljenih za Medn.poletno šolo CC, 1.-8.7.2017, Letovice, MSKAI-Češka
P O Č I T N I C E 23.6.-31.8. Poletni treningi free-fight-fitness (samoobramba) v naravi (kraj, dan in ura določeni dogovorno)
J U L I J
1.-8.7. MSKAI Češka: Medn. poletna šola + turnir, CC, Letovice (vse generacije, testi do 1.st.)
A V G U S T
29.7.-5.8. MSKAI Nemčija: Medn. poletni tabor + turnir, BB, Mainz (vse generacije, testi do 1. st.)
S E P T E M B E R  Ves september Predvpis v novi začetni tečaj do 15.9.
4.9. Pričetek treningov po PREHODNEM  urniku (urnik 2017/2)
9.9. Zadnji ROK za naknadne prijave za Medn. seminar AA, Lošinj
11.9. Predviden pričetek REDNEGA VPISA v JESENSKI novi tečaj karateja
11.9. Opcija: Prvi trening PRED-TEČAJA Uvod v samoobrambo
23.9.-1.10. Mednarodni Adria seminar + Turnir, AA, Lošinj (6.-D., testi do 1. pasu slavnostna Dan promocija ter licenciranje instruktorjev)
O K T O B E R
15.10. ČlanarinaROK za 3. letni obrok
23.10. Prvi trening REDNEGA JESENSKEGA ZAČETNEGA tečaja KARATE
26.10. Zadnji dan rednega vpisa v Jesenski začetni tečaj
N O V E M B E R
30.11.. ROK za prijavo na jesensko sprejemno testiranje 15.-17.12.
D E C E M B E R
9.+10.12. Predbožični meeting (vse gen.)
11.+14.12. Jesensko sprejemno testiranje za novo generacijo