Kontakt: ukk@mska.net

Članarina

VSESTRANSKO NAJPRIMERNEJŠA V MESTU:

Članski status – ugodnosti

 • Za naše članice in člane so vsi trenažni tečaji od začetnika do mojstra GRATIS.
 • Članstvo v UKK je (a) prepogoj za udeležbo ali pa (b) pogoj za popust pri seminarninah oz. startninah na vseh izvenklubskih seminarjih oz. tekmovanjih, vključno z mednarodnimi.
 • Člani UKK imajo popuste pri kolektivnih nabavah opreme.
 • Članski status v UKK se pridobi s poravnano članarino (več spodaj).
 • Poravnana članarina je razvidna iz vnosa v članskem kartončku, ki ga je treba imeti vedno pri sebi (zataknjen v ovitek Trenažnega certifikata, stalno shranjen v nepremočljivem žepu športne torbe) in ga predložiti na zahtevo vodje tečaja, skupine ali kluba.
 • Brez potrejene članarine v članskem kartončku ni možna udeležba na treningu niti koriščenje drugih članskih ugodnosti.
 • POZOR: Članarina ni “trenirnina”, to je, ni povezana s frekvenco udeležbe na treningih ali/in seminarjih.

Mesečna članarina

 • Članarina znaša 30 EUR/mesec.
 • Mesečna članarina se poravna vnaprej do 5. v tekočem mesecu.
 • Po 5. t.m. zapade dodatno še 10 EUR zamudnine.
 • Enak dodatek 10 EUR  se obračuna, če ni bila poravnana članarina za predhodni mesec.
 • Alternativa mesečni je letna članarina, ki se poravnava v tretjinskih obrokih, katerih višina se ravna po dotedanjem članskem statusu in po upoštevanju plačilnega roka.

Letna članarina – 1/3 obroki

Višina obrokov 1/3 letne članarine glede na (a) članski status in (b) pridrževanje plačilnih rokov

 €  Članski status   Čas plačila Letno €
 (1) 60  neprekinjen  pravočasno  PRED rednim rokom  15.1./15.3./15.10. 180
 (2) 70  obnovljen  pravočasno  PRED rednim rokom  -“- 210
 (3) 70  neprekinjen  zamujeno  DO naknadnega roka  25.1./25.3./25.10.  210
 (4) 80  neprekinjen  naknadno  PO naknadnem roku -“-  240
(5) 90  obnovljen  naknadno  PO naknadnem roku -“-  270
 • Neprekinjen članski status, (1), (3) in (4), pomeni, da je poravnan predhodni obrok letne članarine
 • Obnovljen članski status, (2) in (5), pomeni, da je bil izpuščen najmanj en predhodni obrok članarine
 • Redni roki za poravnavo obrokov letne članarine so: 15. januar., 15. marec in 15. oktober za tekoče leto.
 • Naknadni roki  so 10 dni kasneje, to je: 25. januar, 25. marec in 25. oktober tekočega leta.

 

 

(Kdaj je naslednji vpis?)